Ekologie 

 

Odborně vám poradíme ohledně legislativy životního prostředí, která je speciálně v podmínkách České republiky a EU velmi rozsáhlá a komplikovaná. Pomůžeme vám i s těmito povinnostmi:

 

Odpady

 

  • evidence odpadů, roční hlášení odpadů,
  • značení odpadů, vypracování Identifikačního listu nebezpečného odpadu,
  • zpracování programu odpadového hospodářství.

 

VODA

 

  • zpracování havarijního plánu,
  • provozní řády (pro zacházení s nebezpečnými látkami atd.).

 

OVZDUŠÍ

 

  • zpracování provozního řádu,
  • provozní evidence zdroje znečištění.

 

 

 

Zpět na přehled činností