Školení interních auditorů dle požad. norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

5. 6. 2020 8:26

Vážení obchodní přátelé,
připravujeme pro Vás školení pro interní auditory dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.