Přípravný kurz ke zkoušce odb. způsobilosti fyz. osob k plnění úkolů v prevenci rizik

5. 6. 2020 8:28

Vážení obchodní přátelé,
připravujeme pro Vás přípravný kurz ke zkoušce odborné způsobilosti fyzických osob k plnění úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.